اعضای ما

ما اینجاییم تا شما راحمایت کنیم

ahmad-236x300

احمد مولائی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
sepideh-261x300

سپیده صدیق باهران

عضو هیئت مدیره و مسئول امور بین الملل
نادر شیدایی

نادر شیدائی

نائب رئیس هیئات مدیره و مدیر امور حقوقی و بازرگانی

زهرا مولائی

عضو هیئت مدیره و مشاورعالی مدیرعامل در امور فرهنگی ورزشی

حمیده مولائی

عضو هیئت مدیره و مشاورعالی مدیرعامل در امور طراحی
chart

اخرین مطالب